andrew sobleskey. Michigan.
x-flyestkid:

Earl & Vince Staples

x-flyestkid:

Earl & Vince Staples

kenyanmade:

Joey Bada$$

kenyanmade:

Joey Bada$$

5tacks:

heard you’ve were talking shit

5tacks:

heard you’ve were talking shit